Drupal Powered

异形件切割Drupal Powered

轴承座切割Drupal Powered

异形件切割X42-X46-X52-X56-X60-X65-X70

发布时间:2016-03-05 22:48:48 浏览次数: 首页> 新闻中心> 技术新闻

PSL2 C小于或等于0.12%CEPCM=CSi/30Mn/20Cu/20Ni/60Cr/20Mo/15V/105B
0000000000

 

PSL2 C大于0.12%CEHW=CMn/6(Cr+Mo+V)/5(Ni+Cu)/15
00000

 

PSL1 SMLS Chemical Content ( Max/%) Pipe   Thickness Equal or Under                 25.0mm ( 0.984Inch)

CMnPSVNbTi
A0.220.90.030.03B0.281.20.030.03X420.281.30.030.03X460.281.40.030.03X520.281.40.030.03X560.281.40.030.03X600.281.40.030.03X650.281.40.030.03X700.281.40.030.03 

PSL1 Welded Chemical Content ( Max/%) Pipe   Thickness Equal or Under     25.0mm (   0.984Inch )

CMnPSVNbTi
A0.220.90.030.03


B0.261.20.030.03


X420.261.30.030.03


X460.261.40.030.03


X520.261.40.030.03


X560.261.40.030.03


X600.261.40.030.03


X650.261.450.030.03


X700.261.650.030.03


 

PSL2 SMLS and Welded Chemical Content (   Max/%) Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm ( 0.984Inch )

CSiMnPSVNbTiOtherCEHWCEPCM
BR0.240.41.20.0250.015

0.04
0.430.25
X42R0.240.41.20.0250.0150.060.050.04
0.430.25
BN0.240.41.20.0250.015

0.04
0.430.25
X42N0.240.41.20.0250.0150.060.050.04
0.430.25
X46N0.240.41.40.0250.0150.070.050.04
0.430.25
X52N0.240.451.40.0250.0150.10.050.04
0.430.25
X56N0.240.451.40.0250.0150.10.050.04
0.430.25
X60N0.240.451.40.0250.0150.10.050.04


BQ0.180.451.40.0250.0150.050.050.04
0.430.25
X42Q0.180.451.40.0250.0150.050.050.04
0.430.25
X46Q0.180.451.40.0250.0150.050.050.04
0.430.25
X52Q0.180.451.50.0250.0150.050.050.04
0.430.25
X56Q0.180.451.50.0250.0150.070.050.04
0.430.25
X60Q0.180.451.70.0250.0150.430.25
X65Q0.180.451.70.0250.0150.430.25
X70Q0.180.451.80.0250.0150.430.25
X80Q0.180.451.90.0250.015

 

PSL2 Welded Chemical Content ( Max/%) Pipe   Thickness Equal or Under 25.0mm ( 0.984Inch )

CSiMnPSVNbTiOtherCEHWCEPCM
BM0.220.451.20.0250.0150.050.050.04
0.430.25
X42M0.220.451.30.0250.0150.050.050.04
0.430.25
X46M0.220.451.30.0250.0150.050.050.04
0.430.25
X52M0.220.451.40.0250.0150.430.25
X56M0.220.451.40.0250.0150.430.25
X60M0.120.451.60.0250.0150.430.25
X65M0.120.451.60.0250.0150.430.25
X70M0.120.451.70.0250.0150.430.25
X80M0.120.451.850.0250.0150.430.25
X90M0.10.552.10.020.01
0.25
X100M0.10.552.10.020.01
0.25
X120M0.10.552.10.020.01
0.25

 

PSL2 SMLS/Welded Chemical Content ( Max/%)   Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm ( 0.984Inch ) In Sour Service

CSiMnPSVNbTiOtherCEHWCEPCM
BNS0.140.41.350.020.003

0.04
0.360.19
X42NS0.140.41.350.020.0030.050.050.04
0.360.19
X46NS0.140.41.40.020.0030.070.050.04
0.380.2
X52NS0.160.451.650.020.0030.10.050.04
0.430.22
BQS0.140.41.350.020.0030.040.040.04
0.340.19
X42QS0.140.41.350.020.0030.040.040.04
0.340.19
X46QS0.150.451.40.020.0030.050.050.04
0.360.2
X52QS0.160.451.650.020.0030.070.050.04
0.390.2
X56QS0.160.451.650.020.0030.070.050.04
0.40.21
X60QS0.160.451.650.020.0030.080.050.04
0.410.22
X65QS0.160.451.650.020.0030.090.050.06
0.420.22
X70QS0.160.451.650.020.0030.090.050.06
0.420.22

 

PSL2 Welded Chemical Content ( Max/%) Pipe   Thickness Equal or Under 25.0mm ( 0.984Inch ) In Sour Service

CSiMnPSVNbTiOtherCEHWCEPCM
BMS0.10.41.250.020.0020.040.040.04

0.19
X42MS0.10.41.250.020.0020.040.040.04

0.19
X46MS0.10.451.350.020.0020.050.050.04

0.2
X52MS0.10.451.450.020.0020.050.060.04

0.2
X56MS0.10.451.450.020.0020.060.080.04

0.21
X60MS0.10.451.450.020.0020.080.080.06

0.21
X65MS0.10.451.60.020.0020.10.080.06

0.22
X70MS0.10.451.60.020.0020.10.080.06

0.22

C每减少0.01%,锰可相应增加0.05%,但最多增加0.2%Altotal≤0.06%, N≤0.012%, Al/N≥2:1(不适用于Ti被杀或Ti处理钢),Cu≤0.35%,(如果能接受,Cu≤0.1%),Ni≤0.3%, Cr≤0.3%, Mo≤0.15%, B≤0.0005%在无缝管中对于S的最大限制浓度可以为≤0.008%,焊管可以为≤0.006%

PSL2 SMLS/Welded Chemical Content ( Max/%)   Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm ( 0.984Inch ) In Offshore

CSiMnPSVNbTiOtherCEHWCEPCM
BNO0.140.41.350.020.01

0.04
0.360.19
X42NO0.140.41.350.020.010.050.050.04
0.360.19
X46NO0.140.41.40.020.010.070.050.04
0.380.2
X52NO0.160.451.650.020.010.10.050.04
0.430.22
BQO0.140.41.350.020.010.040.040.04
0.340.19
X42QO0.140.41.350.020.010.040.040.04
0.340.19
X46QO0.150.451.40.020.010.050.050.04
0.360.2
X52QO0.160.451.650.020.010.070.050.04
0.390.2
X56QO0.160.451.650.020.010.070.050.04
0.40.21
X60QO0.160.451.650.020.010.080.050.04
0.410.22
X65QO0.160.451.650.020.010.090.050.06
0.420.22
X70QO0.170.451.750.020.010.10.050.06
0.420.23

 

PSL2 SMLS/Welded Chemical Content ( Max/%)   Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm ( 0.984Inch ) In Offshore

CSiMnPSVNbTiOtherCEHWCEPCM
BMO0.120.41.250.020.010.040.040.04

0.19
X42MO0.120.41.350.020.010.040.040.04

0.19
X46MO0.120.451.350.020.010.050.050.04

0.2
X52MO0.120.451.650.020.010.050.050.04

0.2
X56MO0.120.451.650.020.010.060.080.04

0.21
X60MO0.120.451.650.020.010.080.080.06

0.21
X65MO0.120.451.650.020.010.10.080.06

0.22
X70MO0.120.451.750.020.010.10.080.06

0.22
X80MO0.120.451.850.020.010.10.080.06

0.24

 

Tensile Properties PSL1

Pipe in SMLS and WeldedWeld Seam

Yield Strength Rt0.5   MPa (psi) Min.Tensile Strength Rm Mpa (psi) Min.Elongation Af % Min.Tensile Strength Rm Mpa (psi) Min.
A21030,50033548,600

33548,600
BR24535,50041560,200

41560,200
B24535,50041560,200

41560,200
X42R29042,10041560,200

41560,200
X4229042,10041560,200

41560,200
X4632046,40043563,100

43563,100
X5236052,20046066,700

46066,700
X5639056,60049071,100

49071,100
X6041560,20052075,400

52075,400
X6545065,30053577,600

53577,600
X7048570,30057082,700

57082,700

 

Tensile Properties PSL2

Pipe in SMLS and WeldedWeld Seam
R,N,Q,MYield Strength Rt0.5  MPa (psi)Tensile Strength Rm Mpa (psi)Ratio Rt0.5IRmElongation Af %Tensile Strength Rm Mpa (psi)

Min.Max.Min.Max.Max.Min.Min.
B (RNQM)245       (35,500)450       (65,300)415       (60,200)760      (110,200)0.93
415     (60,200)
X42 (RNQM)290       (42,100)495      (71,800)415       (60,200)760      (110,200)0.93
415     (60,200)
X46 (NQM)320       (46,400)525      (76,100)435       (63,100)760      (110,200)0.93
435       (63,100)
X52 (NQM)360       (52,200)530       (76,900)460       (66,700)760      (110,200)0.93
460       (66,700)
X56 (NQM)390       (56,600)545       (79,000)490       (71,100)760       (110,200)0.93
490       (71,100)
X60 (NQM)415       (60,200)565       (81,900)520       (75,400)760       (110,200)0.93
520       (75,400)
X65 (QM)450       (65,300)600       (87,000)535       (77,600)760       (110,200)0.93
535       (77,600)
X70 (QM)485       (70,300)635       (92,100)570       (82,700)760       (110,200)0.93
570       (82,700)
X80 (QM)555       (80,500)705       (102,300)625       (90,600)825       (119,700)0.93
625       (90,600)
X90 (M)625       (90,600)775       (112,400)695       (100,800)915       (132,700)0.95
695       (100,800)
X100 (M)690       (100,100)840       (121,800)760       (110,200)990       (143,600)0.97
760       (110,200)
X120 (M)830       (120,400)1050       (152,300)915       (132,700)1145       (166,100)0.99
915       (132,700)

 

CVN Impact Test 0℃ (32℉)
OutDiameterFull-size CVN absorbed energy Min. KV   J(ft-lbf)
mm(In)≤X60X60<,≤X65X65<,≤X70X70<,≤X80X80<,≤X90X90<,≤X100X100<,≤X120
≤508(20)27(20)27(20)27(20)40(30)40(30)40(30)40(30)
508(20)<,≤762(30)27(20)27(20)27(20)40(30)40(30)40(30)40(30)
762(30)<,≤914(36)40(30)40(30)40(30)40(30)40(30)54(40)54(40)
914(36)<,≤1219(48)40(30)40(30)40(30)40(30)40(30)54(40)68(50)
1219(48)<,≤1422(56)40(30)54(40)54(40)54(40)54(40)68(50)81(60)
1422(56)<,≤2134(84)40(30)54(40)68(50)68(50)81(60)95(70)108(80)

水压:所有无缝管和小于等于457MM的焊管的稳压时间不少于5秒,大于457MM的焊管稳压时间不少于10秒

上一篇:X42-X46-X52-X56-X60-X65-X70

下一篇:没有了!

联系我们

张 艺

安 琪

张经理

联系我们...
收缩